Főoldal

Megjelent a KEHOP – Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2014-2020-as tervezési időszak 2015-ös fejlesztési kerete és az ahhoz kapcsolódó pályázatok terve is. Ön is célcsoportja lehet a pályázatoknak!

A KEHOP program keretén belül a 2015-ös évben megközelítőleg 749 milliárd Ft támogatás kerül kiírásra.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése, valamint hogy ez a növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

Az Operatív Program által meghatározott beavatkozási irányok:

  1. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
  2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése
  3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
  4. Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések
  5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

Mindezt áthatják azon horizontális célok, mint a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása; a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése, valamint az egészséges és fenntartható környezet biztosítása.