Pályázatok

Ssz.Pályázati azonosítóPályázat címeKeretösszeg (Mrd Ft)EljárásrendMeghirdetés tervezett ideje
1.KEHOP-2.1.1Felhívás az ivóvízminõség-javító projektek megvalósítására7,62kiemelt2015. május
2.KEHOP-2.1.4Felhívás a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása egyedi, illetve térségi ivóvízminõség-javító rendszerek kiépítésével1,00kiemelt2015. május
3.KEHOP-2.2.1Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására28,24kiemelt2015. május
4.KEHOP-2.2.4Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására10,50kiemelt2015. május
5.KEHOP-3.2.2Települési hulladékkezelõ létesítmények hálózatának rendszerszerû fejlesztése10,00kiemelt2015. május
6.KEHOP-5.8.0Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése2,00kiemelt2015. május
7.KEHOP-1.3.1Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása – szakaszolt projektek8,90kiemelt2015. június
8.KEHOP-1.4.1Árvízvédelmi fejlesztések – szakaszolt projektek13,80kiemelt2015. június
9.KEHOP-2.1.2Felhívás az elõkészített ivóvízminõség-javító projektek megvalósítására2,33kiemelt2015. június
10.KEHOP-2.2.2Felhívás az elõkészített szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására69,00kiemelt2015. június
11.KEHOP-3.1.2A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól18,00standard2015. június
12.KEHOP-4.1.1Élõhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése – szakaszolt projektek2,59kiemelt2015. június
13.KEHOP-3.2.1Az elõkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában14,00kiemelt2015. július
14.KEHOP-1.1.0Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés12,71kiemelt2015. augusztus
15.KEHOP-1.2.0Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás1,00kiemelt2015. augusztus
16.KEHOP-4.1.0Élõhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése18,41kiemelt2015. augusztus
17.KEHOP-1.3.0Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása79,06kiemelt2015. szeptember
18.KEHOP-1.4.0Árvízvédelmi fejlesztések171,40kiemelt2015. szeptember
19.KEHOP-1.5.0Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése5,63kiemelt2015. szeptember
20.KEHOP-1.6.0Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése43,43kiemelt2015. szeptember
21.KEHOP-2.2.3Felhívás az elõ nem készített szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására28,00kiemelt2015. szeptember
22.KEHOP-3.1.1A települési hulladékgyûjtési, szállítási és elõkezelõ rendszerek fejlesztése10,00standard2015. szeptember
23.KEHOP-3.1.3A háztartásokból származó elektromos és elektronikus hulladékok, elem és akkumulátor, egyéb veszélyes hulladékok gyûjtésének és elõkezelésének fejlesztése4,50standard2015. szeptember
24.KEHOP-3.1.4Szemléletformálás a hulladékképzõdés megelõzésére1,00standard2015. szeptember
25.KEHOP-3.2.3A fõvárosi hulladékhasznosítás komplexitásának fejlesztése7,40kiemelt2015. szeptember
26.KEHOP-3.3.0Szennyezett területek kármentesítése22,80kiemelt2015. szeptember
27.KEHOP-5.3.0Rendvédelmi szervek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével3,50kiemelt2015. szeptember
28.KEHOP-5.4.0Igazgatási szervek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével2,00kiemelt2015. szeptember
29.KEHOP-5.6.0Egészségügyi intézmények épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével6,00kiemelt2015. szeptember
30.KEHOP-5.7.0Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével5,00kiemelt2015. szeptember
31.KEHOP-5.9.0Távhõ-szektor energetikai korszerûsítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetõségével5,00kiemelt2015. szeptember
32.KEHOP-5.11.0Szemléletformálási programok2,00egyszerûsített2015. szeptember
33.KEHOP-1.2.1Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erõsítõ szemléletformálás1,59standard2015. december
34.KEHOP-1.6.1Önkéntes polgári védelmi szervezetek képzése1,50standard2015. december
35.KEHOP-2.1.3Felhívás az elõ nem készített ivóvízminõség-javító projektek megvalósítására9,00kiemelt2015. december
36.KEHOP-2.1.5Felhívás ivóvízellátó hálózatok rekonstrukciójának megvalósítására27,70kiemelt2015. december
37.KEHOP-2.3.0Felhívás a szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések megvalósítására, energiahatékonysági elemekkel50,00kiemelt2015. december
38.KEHOP-5.1.0Megújuló alapú zöldáram-termelés elõsegítése10,00standard2015. december
39.KEHOP-5.2.0Kormányhivatalok épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével20,00kiemelt2015. december
40.KEHOP-5.5.0Központi költségvetési szervek tulajdonában álló oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével6,00kiemelt2015. december
41.KEHOP-5.10.0Helyi hõ és hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal5,00standard2015. december
42.KEHOP-5.12.0Önkormányzati tulajdonú középületek energetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével a Közép-magyarországi régióban1,00kiemelt2015. december